İnsanagüven nedir?

Günümüzde yaşam içerisindeki birçok değer kaybolmaya yüz tutmuş durumda. İnsanagüven 3 ilkeyle insan yaşamının değişebileceğini kanıtlamak için yola çıkan bir felsefenin ürünü..

          1.    Bedensel sağlık

          2.    Zihinsel denge

          3.    Ruhsal yolculuk

Bu 3 alanda kendine yolculuk yapan bir ruhun “insanlık” kavramını değiştirebileceğini ve küresel anlamda fark yaratabileceğini düşünüyoruz. Yaşamın mekanikleşen algısına meydan okuyan, bilimsellikten asla ödün vermeyen, duyguların simyasına yön veren, farkındalıklı bir bireyin dünyayı değiştirebileceğine inanan bir oluşum.

Maddesel yaşama hapsolan insanı “mana” da kavuşturmayı ilke edinmiş bir uyanışın mütevazı elçisi…

Bireyi beden, zihin, ruh üçlemesiyle ele alan bütüncül bir bakış açısı…

Farklılıkların yok olduğu, sıfatların aşkta eridiği bir aile…

“Bir”lik bilincini bireylerden toplumlara aktarmayı hedefleyen bir mesaj…

4 elementin, doğanın ve insanın kavuştuğu bir yaşam alanı

Sosyal sorumluluk projeleri ile küresel yaşamda fark yaratan bir iyilik hareketi

Dev kurumların çalışma ve verimlilik prensiplerini değiştiren

Bilimsel çalışmalarıyla tıbbın insan sağlığına bakış açısında devrim yaratan

Toplumun değersizleştirdiği “bir” yaşamın fark yaratabileceğini bilen

Doğası gereği anlatılabilen değil anlaşılabilen “bir” yaşam felsefesi…


Seninle beraber yeni “bir” yaşam başlıyor.

Hazır mısın?

“Başka bir dünya mümkün...”